ابزار های فوق العاده برای کوتاه کردن، ردیابی و آنالیز ترافیک لینک

امکانات لیش‌
امکانات کوتاه کردن لینک

شبکه تبلیغاتی

تبلیغات شمابه بیش از میلیون ها نفر در یک صفحه ی کامل، متناسب با سایز صفحه ی نمایش هر شخص نمایش داده می شود. پشتیبانی از انواع روش‌های تبلیغ و تنوع در روش‌های پرداخت از مزیت‌های تبلیغات در لیش است . اطلاعات بیشتر 

کسب درآمد

کسب درآمد اینترنتی راحت و آسان از طریق وب سایت و کانال‌های تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماع با کوتاه کردن لینک.
به ازای هر کلیک روی لینک خود پول دریافت کنید؛ کلیک بیشتر مساوی است با دریافت پول بیشتر . اطلاعات بیشتر 

برخی از صفحات داشبورد
داشبورد

داشبورد

آمار به تفکیک استان‌ها

آمار به تفکیک استان‌ها

آمار به تفکیک روز و ساعت

آمار به تفکیک روز و ساعت

مدیریت لینک‌ها

مدیریت لینک‌هاآمار به تفکیک کشورهای جهان

مشاهده جزئیات کلیک‌ها

مدیریت مالی

نام اختصاصی