پلن‌های انتشار دهنده ها
طرح‌ها
تعرفه‌ها
محدودیت تعداد لینک
محدودیت مشاهده ریز کلیک‌ها
محدودیت زمانی آمار (روز)
ساخت نام اختصاصی معمولی
ساخت نام اختصاصی طلایی
ساخت نام اختصاصی ویژه
دسترسی به آمار بهترین زمان برای انتشار
یک نام اختصاصی طلایی رایگان
پشتیبانی
معمولی
رایگان
نامحدود
100
30
طلایی
1,000,000
تومان
نامحدود
10,000
360
 • E 3
 • 500,000 تومان
 • 30,000 تومان
  6٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • E 4
 • 800,000 تومان
 • 60,000 تومان
  7.5٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • B 1
 • 1,000,000 تومان
 • 100,000 تومان
  10٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • B 2
 • 3,000,000 تومان
 • 360,000 تومان
  12٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • B 3
 • 5,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
  13٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • B 4
 • 10,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان
  15٪ شارژ هدیه
 • طراحی بنر رایگان