پلن‌های انتشار دهنده ها
معمولی نقره ای طلایی
محدودیت تعداد لینک نامحدود نامحدود نامحدود
محدودیت مشاهده ریز کلیک‌ها 100 1,000 10,000
محدودیت زمانی آمار (روز) 7 30 180
ساخت نام اختصاصی معمولی
ساخت نام اختصاصی طلایی
ساخت نام اختصاصی ویژه
دسترسی به آمار بهترین زمان برای انتشار
یک نام اختصاصی طلایی رایگان
پشتیبانی
هزینه رایگان
۶ ماهه   60,000 تومان
۱۲ ماهه   100,000 تومان
۶ ماهه   300,000 تومان
۱۲ ماهه   500,000 تومان
ثبت نام


تعرفه تبلیغات دهنده

بسته های پیش فرض زیر در دو گروه اقتصادی مناسب کسب کار های کوچک و گروه تجاری مناسب کسب و کارهای بزرگ تدارک دیده شده است

 • E 2
 • 300,000 تومان
 • ندارد
 • شارژ بیشتر ندارد
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • E 3
 • 500,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • ۶٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • E 4
 • 800,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • ۷.۵٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B 1
 • 1,000,000 تومان
 • 100,000 تومان
 • ۱۰٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر و صفحه فرود رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B 2
 • 3,000,000 تومان
 • 360,000 تومان
 • ۱۲٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B 3
 • 5,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
 • ۱۳٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B 4
 • 10,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان
 • ۱۵٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان
 • پشتیبان اختصاصی
 • ثبت تبلیغ