تعرفه تبلیغات دهنده ها

بسته های پیش فرض زیر در دو گروه اقتصادی و تجاری مناسب کسب کار های نوپا و کوچک تا بزرگ تدارک دیده شده است

 • E1
 • 25,000 تومان
 •   ندارد
 • شارژ بیشتر ندارد


 • ثبت تبلیغ
 • E3 (پیشنهاد ویژه)
 • 250,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • 12٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • E4
 • 500,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 13٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B1
 • 800,000 تومان
 • 105,000 تومان
 • 14٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B2 (پیشنهاد ویژه)
 • 1,000,000 تومان
 • 160,000 تومان
 • 16٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان

 • ثبت تبلیغ
 • B3
 • 2,000,000 تومان
 • 350,000 تومان
 • 18٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان
 • پشتیبان اختصاصی
 • ثبت تبلیغ
 • B4
 • 3,000,000 تومان
 • 600,000 تومان
 • 20٪ شارژ بیشتر
 • طراحی بنر رایگان
 • پشتیبان اختصاصی
 • ثبت تبلیغ

هزینه انتشار تبلیغ در lish.ir حداقل 140 و حداکثر 270 تومان است.

نوع تبلیغ قیمت پایه انتخاب دسته بندی محدود کردن نمایش بر اساس استان نمایش صرفا برای IPهای ایران تعیین زمان نمایش نمایش تنها برای سیستم عامل یا دستگاه خاص
تصویری 140 +40 +40 +10 +15 +25

* کلیه قیمت ها به تومان است.

تعرفه پرداخت به انتشار دهنده ها

lish.ir سهم عادلانه ای از درآمد تبلیغات را برای نمایش دهندگان خود در نظر گرفته است و متناسب با کیفیت و سابقه ایشان در سیستم این سهم را افزایش می دهد.