قیمت‌‌ حساب های کاربری
طرح‌ها معمولی نقره‌ای طلایی
تعرفه ها
محدودیت تعداد لینک نامحدود نامحدود نامحدود
لینک های مجاز همه همه همه
مشاهده ریز کلیک‌ها 100 1000 10000
محدودیت زمانی آمار یک ماه یک سال دو سال
تعداد نام های اختصاصی 1 3 15
دسترسی به آمار پیشرفته
ساخت نام اختصاصی طلایی
دامنه اختصاصی 1 5
ثبت نام ثبت نام ثبت نام
قیمت‌ بسته‌های تبلیغاتی

برای راحتی شما عزیزان بسته های پیش فرض زیر در دو گروه اقتصادی و تجاری تعریف گردیده است.
در صورت نیاز به شارژ کمپین تبلیغاتی خود با قیمت‌ دلخواه لطفا با تیم پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

 • E1
 • 100,000 تومان
 • ندارد
   
 • حدودا +100,000 نمایش

 • E2
 • 300,000 تومان
 • ندارد
   
 • حدودا +300,000 نمایش

 • E3
 • 500,000 تومان
 • 30,000 تومان
  6٪ شارژ هدیه
 • حدودا +530,000 نمایش
 • طراحی بنر رایگان
 • E4
 • 800,000 تومان
 • 60,000 تومان
  7.5٪ شارژ هدیه
 • حدودا +860,000 نمایش
 • طراحی بنر رایگان
 • B1
 • 1,000,000 تومان
 • 100,000 تومان
  10٪ شارژ هدیه
 • حدودا +1,100,000 نمایش
 • طراحی بنر رایگان
 • B2
 • 3,000,000 تومان
 • 360,000 تومان
  12٪ شارژ هدیه
 • حدودا +3,360,000 نمایش
 • طراحی بنر و صفحه فرود رایگان
 • B3
 • 5,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
  13٪ شارژ هدیه
 • حدودا +5,650,000 نمایش
 • طراحی بنر و صفحه فرود رایگان
 • B4
 • 10,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان
  15٪ شارژ هدیه
 • حدودا +11,500,000 نمایش
 • طراحی بنر و صفحه فرود رایگان