درآمد زایی راحت و مدرن اینترنتی

مناسب ادمین‌ وب سایت‌ها، مدیران کانال های تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی

سیستم تبلیغات و کسب درآمد لیش به صورت موقت غیر فعال می‌باشد

چگونگی کارکرد
نرخ پرداخت

لیش به هر انتشار دهنده یک چهارم تا سه چهارم مبلغ دریافتی از تبلیغات دهنده به ازای هر تبلیغ را پرداخت می‌کند.
به خاطر تنوع بالای انواع تبلیغ در لیش مبالغ دریافتی انتشار دهنده ها قابل توجه خواهد بود
میزان پرداخت کاملا بسته به میزان کیفیت محتوا و رضایت و نظرات کاربران خواهد بود